2011 октомври | Ad Spot - Нестандартна Вътрешна Реклама


октомври, 2011

Най-важният въпрос във вашия бриф

Ако сте чели нашата публикация „3-те основни въпроса на маркетинга“, ще имате преднина в това, което ще разгледаме тук. Този пост е за изключително важна част от маркетинговата информация. Това е ключов елемент на информация, върху който всеки бизнес трябва да помисли и всеки дизайнер трябва да попита, преди да започне да върши каквато и [...]

3-те основни въпроса на маркетинга

Независимо дали е списание за реклама, визитна картичка, уеб сайт, реклама върху превозно средство или какъвто и да било друг вид маркетингов материал, за да бъде ефективен, трябва да отговаря на три въпроса. Тези въпроси са: Какъв е бизнесът? Какво точно прави? Защо човекът, който гледа рекламата, трябва да се заинтересува? Изглежда просто, нали? Е, [...]

Как да напишем креативен бриф?

Креативният бриф е в основата на всяка рекламна и маркетингова кампания. Той е картата на съкровището, която творческите отдели следват, която им казва къде да започнат да копаят за златни идеи. Или поне трябва да бъде така, ако е достатъчно добър. Трудно е да се достигне добър креативен бриф. Комбинацията от недостиг на знания, изключително [...]