Клиентите на Ad Spot са големи международни компании. Nestle, Nivea, Globul, MobilTel и Vivacom вече ни се довериха.


Клиенти

Нашите клиенти са нашата движеща сила. Решаването на техните специфични проблеми вдъхновява нашата креативност и амбиция.