Рекламна агенция Ad Spot - реклама във вътрешни пространства на бизнес сгради, търговски центрове, фитнеси


Услуги

Услугите предлагани от нашата рекламна агенция целят вашето рекламно послание да достигне до максимален брой членове на целевата група на минимална цена на контакт. Това съчетано с липсата на други рекламни послания в момента на контакт, гарантира позитивна реакция и отношение към вашата реклама.

 • Изграждане на Рекламна Концепция

  Рекламните концепции създадени от агенция Ad Spot се отличават с креативност и оригиналност, породени от възможностите на вътрешната реклама и провокирани от комуникационните цели на марката на нашите клиенти, както и от ключовите предимства на техните продукти/ услуги.

 • Планиране на Рекламна Кампания

  Услугите по планиране на рекламна кампания от нашата рекламна агенция целят рекламното послание да достигне до максимален брой членове на целевата група на минимална цена на контакт. Това съчетано с липсата на други рекламни послания в момента на контакт, гарантира позитивна реакция и отношение към рекламата на клиента ни.

 • Дизайн и Производство на Рекламни Материали

  Дизайнерският екип на нашата рекламна агенция създава грабващи вниманието рекламни кампании, за които вашите клиенти  ще говорят дълго. Стриктното спазване на корпоративните изисквания на вашата марка е гарантирано от мониторинга при производството на рекламните материали.

 • Логистика и Мониторинг на Рекламната Кампания

  Рекламна агенция Ad Spot осигурява динамична логистика, която гарантира навременното стартиране и приключване на  рекламната кампания. Периодичният мониторинг осигурява несмущаваното възприемане на рекламното послание и отстранява нанесени повреди върху рекламните носители.

Искате ли над 1 000 000 души да видят вашата реклама?

Рекламна агенция Ad Spot има възможността да достигне до повече от 1 000 000 души, като използва своите над 400 рекламни точки, разположени в големите градове на страната като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Шумен и др.