Недвижими Имоти | Ad Spot - Нестандартна Вътрешна Реклама


Недвижими Имоти

Откриване на логистичен център Tishman

Цели: Анонсиране на предстоящото откриване на център с големи складови площи в близост до летището, касаещи големите фирми, нуждаещи се от такива пространства. Активности: Подбрани бяха бизнес центрове с по-големи фирми, имащи дейност, която предполага складови площи. Резултати: Достигнати контакти: над 300 фирми.