Офис Техника | Ad Spot - Нестандартна Вътрешна Реклама


Офис Техника

HP – other projects

Цели: да се представят различните продукти офис техника на HP по нестандартен начин. Активности: подбрани са различни офис сгради и магазини от висок клас в страната, където посредством разнообразни носители като банери, брандинг на асансьори, стикери над бутоните на асансьорите, брандинг на секюрити зони и под и т.н е постигнато забележително присъствие и предтставяне на [...]

Hewlett-Packard България

Цели: Да се представи новия модел на HP – Pavillion dv5, който е предназначен за млади и модерни хора, които биха оценили добрия диспей, звук и стартирането с пръстов отпечатък. Активности: Молове и магазини за младежко облекло – направен е атрактивен брандинг на витрините (витрината е екрана, а пода е клавиатурата), секюрити зони, пробни, касови [...]