Globul „New generation“


Globul „New generation“

март 3rd, 2011   •   Коментарите са изключени   

Цели:
Да се достигне до младежка аудитория, която обича да се забавлява, за да се представи новата програмна линия на Глобул – New generation – предназначена за младежи, общуващи постоянно по между си.

Активности:
Подбрани 50 входа на студентски общежития в София, принадлежащи на най-големите университети. Чрез постери 70 х 100 см на информационни табла, разположени около входовете на общежитията.

Резултати:
Контакти с рекламното послание – 450 000 – 20 000 уникални контакта.

Share this article

 Comments are closed.