Mtel – оферти за услуги, телефони и мобилен интернет


Mtel – оферти за услуги, телефони и мобилен интернет

март 3rd, 2011   •   Коментарите са изключени   

Цели:
Достигане до бизнес абонати, на места където не очакват да видят реклама (нестандартни места).
Да се предложат нови оферти от оператора.

Активности: Като част от цялостната кампания е включена и индоор рекламата, като ефективен канал, който покрива точно дефинирана аудитория. Подбрани са 45 от най-популярните бизнес и търговски центрове в страната, където хората от целевата група работят. Представяне: чрез банери с размер 80 х 200 см във централното фоайе на сградите и разпространение на брошури на същите места.

Резултати:
Дневен трафик – около 25000 уникални контакта с хората, работещи и посещаващи сградите. Допълнителната аудитория приходящи +30%
Приблизително 500000 контакта месечно.
Честота: минимум 4 пъти дневно.

Share this article

 Comments are closed.