Samsung


Samsung

март 3rd, 2011   •   Коментарите са изключени   

Цели:
Да се представи новия модел телефони на Самсунг от младежката серия, предназначена за мобилните млади хора, общуващи постоянно и търсейки все по-нови технологии.

Активности:
Подбрани 50 входа на студентски общежития в София, принадлежащи на най-големите университети. Чрез постери 70 х 100 см на информационни табла, разположени около входовете на общежитията.

Резултати:
Контакти с рекламното послание – 450 000 – 20 000 уникални контакта.

Share this article

 Comments are closed.